Kötelező biztosítás

K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (továbbiakban: GFB)

 

Mi a GFB és miért jó?

A GFB a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja, a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat fedezi.

 

Milyen gépjárműre kell GFB-t kötni?

Minden olyan gépjárműre, ami magyar hatóság által kibocsátott rendszámmal rendelkezik, rendszám nélküli járművek esetében pedig akkor, ha a tulajdonos állandó, illetve tartózkodási lakhelye vagy székhelye Magyarországon van bejegyezve.

 

Milyen időtartamra köthető a GFB?

A biztosítást jellemzően határozatlan időtartamra kötheti meg. A határozatlan időtartamú szerződések esetében a biztosítási időszak egy év.

 

Mikor lehet biztosítót váltani?

Biztosítóváltásra kizárólag a szerződés lejártával vagy évfordulójával van lehetőség. A szerződés felmondásának az évforduló előtt 30 nappal meg kell érkeznie az adott biztosítóhoz. A 2010 előtt vásárolt gépjárművek esetében az évforduló december 31, azonban a 2010 után vásárolt gépjárművek esetében az évforduló már a vásárlás időpontjára tehető.

 

Hol érvényes a GFB?

Az Európai Unió tagállamaiban, illetve Albánia, Andorra, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Irán, Izland, Izrael, Liechtenstein, Macedónia, Marokkó, Moldávia, Montenegró, Norvégia, Svájc, Szerbia (kivéve Koszovó területe), Oroszország, Törökország, Tunézia és Ukrajna területén.
A felsorolásban nem szereplő országba történő belépéskor az illető ország határán felelősségbiztosítási szerződést (határbiztosítást) kell kötni.

 

Milyen gyakorisággal fizetheti a biztosítási díjat?

Éves, féléves vagy negyedéves díjfizetési gyakoriságot választhat.

 

Milyen módon fizethet?

Készpénzátutalási megbízáson (postai csekken), átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének.

 

Mi történik, ha nem fizeti be a biztosítási díjat?

A biztosítási díj be nem fizetése esetén az esedékességet követő 30 napon belül kiküldött felszólító levélben további 30 napos póthatáridőt ad a befizetésre a Biztosító. Ennek eredménytelen elteltét követően a szerződés a póthatáridő lejártát követő napon díj nemfizetéssel megszűnik.

 

Mi a teendő káresemény esetén?

A biztosítási esemény bekövetkeztekor a baleset részesei kötelesek átadni egymásnak a személy, a gépjármű és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatokat. A károsult a káreseményt 30 napon belül köteles bejelenteni a károkozó biztosítójának, míg a károkozó a káreseményt 5 munkanapon belül köteles a biztosítójánál bejelenteni. A biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, ezek beérkezése hiányában is köteles a kártérítési igény benyújtásától számított 3 hónapon belül a károsultnak kártérítési javaslatot tenni.
Külföldön bekövetkezett káresemény esetén a bejelentés határidejét a hazaérkezéstől kell számítani, a bejelentéssel és szükséges dokumentumokkal kapcsolatosan a lehető leggyorsabban keresse fel az érintett biztosító ügyfélszolgálatát.

 

Mennyiben változik a GFB díja, ha baleset történik?

A következő biztosítási időszak első napjától kezdődően csökkenhet gépjárműve bonus-malus besorolása, és ennek következtében emelkedhet a biztosítás díja, ha a gépjármű a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozik, és ha az Ön szerződése alapján a biztosító kárkifizetést teljesít, amely összeget Ön nem fizet vissza a biztosító részére.

Menü: