Casco biztosítás

 

Miért érdemes gépjárművére casco biztosítást kötnie?

A K&H Biztosító teljes körű casco biztosítása fedezetet nyújthat gépjárművét ért törés, lopás és elemi káraira.

 

Milyen kedvezményeket vehet igénybe K&H casco biztosítás megkötése esetén?

 • 10% gyermekkedvezményt érvényesíthet személygépkocsira és maximum 3,5 t össztömegű
  tehergépkocsira, ha Önnel közös háztartásban élő (azonos lakcímmel rendelkező) gyermeke a 15.
  életévét még nem töltötte be
 • 10% fiatal autó kedvezményben részesül K&H perfect casco szerződés kötésekor, ha a biztosított
  személygépkocsi, vagy a maximum 3,5 t össztömegű tehergépkocsi nem több mint 3 éves
 • féléves díjfizetés esetén 8%, éves díjfizetés esetén 12% díjkedvezményt adunk
 • 5% kedvezményt kap, ha a biztosítás díját K&H Banknál vezetett bankszámláról indított csoportos
  beszedési megbízással fizeti évente, félévente vagy negyedévente
 • ha bármely biztosítónál kötött gépjármű-felelősségbiztosításának bonus besorolása az új K&H casco
  megkötésekor B6-B8 között van 10%, B9-B10 kategóriában 20% kármentességi engedményt
  vehet igénybe
 • K&H casco biztosítására évente 5% kármentességi kedvezményt érvényesíthet (korábbi, más
  biztosítónál kötött casco szerződés igazolt kármentes időszaka alapján is), de maximum 50%-os
  mértékig

 

Milyen járműre köthet casco biztosítást?

A biztosítható járművek közé a következő, magyar hatóság által forgalomba helyezett és magyar hatósági jelzéssel (rendszámtáblával) ellátott járművek tartoznak: személygépkocsi, autóbusz, lakóautó, tehergépkocsi, közúti vontató, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, személygépkocsi utánfutó, lakókocsi.

 

Milyen biztosítási módozatok közül választhat?

 • a K&H perfect casco pótlási, új értéken téríti meg kárát: például totálkár esetén a gépjármű vásárláskori értékét fizeti ki a biztosító az első forgalomba helyezéstől számított egy éven belül, amennyiben Ön az első tulajdonos
 • a K&H classic casco esetében a gépjármű korának és elhasználódásának figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy a biztosító mekkora összeget térít meg Önnek a kár bekövetkeztekor

 

Mire terjed ki a K&H casco alapbiztosítás?

Az alapbiztosítás az eredeti gyári kivitelezésű alkatrészek és tartozékaik biztosítására terjed ki. Ezen felül a gépjármű káridőponti piaci értékének 10%-áig egyéb felszerelések és tartozékok is biztosítva vannak külön díj megfizetése nélkül, pl. kipörgésgátló, blokkolásgátló, navigációs rendszer, indításgátló, központizár, parkolásirányító, fényszórómosó, ködfényszóró.

 

Milyen kiegészítő biztosítás köthető az alapbiztosításon túl?

Külön díj ellenében biztosíthatja a légkondicionáló berendezést, a különleges fényezést és feliratozást, a különleges keréktárcsákat, a bőrkárpitozást, a fülketetőn lévő nyitható ablakokat és mozgatható tetőborításokat, továbbá az audio, audio-vizuális, illetve kommunikációs berendezéseket.

 

Milyen extra szolgáltatás jár a biztosítás mellé?

A K&H cascoszerviz 24 külön díj megfizetése nélkül az év minden napján, a nap 24 órájában, a lehető legrövidebb időn belül megszervezi, és az Ön rendelkezésére bocsátja a segítségnyújtási szolgáltatást, továbbá meghatározott esetekben átvállalja annak költségeit is.
Így például, ha autója biztosítási esemény miatt menetképtelenné válik, és a javítása a helyszínen nem megoldható, a K&H cascoszerviz 24 megszervezi a gépjármű elszállítását a legközelebbi szervizbe és ennek költségeit átvállalja.
A K&H cascoszerviz 24 rendelkezésére áll azokban az esetekben is, amikor gépjárműve nem biztosítási esemény miatt válik menetképtelenné. Ilyen esetekben például megszervezi a menetképtelenné vált autó helyszíni javításához szükséges alkatrész küldését, ám a költségeket ilyenkor Önnek kell állnia.
A K&H cascoszerviz 24 szolgáltatás csak meghatározott casco biztosítási szerződések esetén vehető igénybe, melynek feltételeit a K&H cascoszerviz 24 tájékoztató tartalmazza.

 

Mi minősül biztosítási eseménynek?

 • a törés (pl. hirtelen, külső, akaraton kívüli erőhatás okozta kár)
 • a lopás (pl. amikor az elkövető a megfelelően lezárt járművet ellopta, továbbá lopásnak minősül a jármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopásával kapcsolatban keletkezett károsodás, ideértve a lopási kísérlet eredményeként adódó rongálási károkat is)
 • az elemi kár (pl. tűz, robbanás és természeti eredetű károk)

 

Mi alapján kerül meghatározásra az önrész?

Az önrészesedés mértékét Ön választhatja meg, százalékosan 10%, 20% vagy 30% mértékben, és összegszerűen, 50 ezer és 2 millió forint közötti mértékben, a biztosító által megadott lehetőségek közül (pl. 10% és minimum 100 ezer forint). A kárösszegből a választott százalékos, vagy összegszerűen meghatározott önrészesedés közül a magasabb összegű kerül levonásra.
Például ha Ön a 10%, de minimum 100 ezer forintos önrészesedést választja és gépkocsiját 750 ezer forint értékű kár éri, a biztosító a 100 ezer forint önrészesedést vonja le, mivel az meghaladja a kárösszeg 10%-ának összegét (ami 75 ezer forint lenne).

 

Hol érvényes az itthon megkötött K&H casco biztosítás?

A biztosítási szerződés Európa földrajzi területén belül bekövetkezett biztosítási eseményekre nyújt fedezetet.

 

 

 

 

Menü: